Online Sipariş Oluştur →

Tutanak: Mahkeme veya meclis gibi kurumlarda kişilerin söylemlerinin olduğu gibi değiştirilmeden kayda alınmasına tutanak denir. Tutanak tercümelerinde yeminli tercümanlarımız ile hizmetinizdeyiz.

Tutanak Çevirileri

Yakalama Tutanağı Çeviri
Arama Tutanağı Çeviri
Üst Arama Tutanağı Çeviri
Zaptetme Tutanağı Çeviri
Suçüstü Tutanağı Çeviri
Olay Tespit Tutanağı Çeviri
Teslim Tesellüm zabtı Çeviri
Yangın Tutanağı Çeviri
Salıverme Tutanağı Çeviri
Tebliğ ve Tebellüğ Belgesi Çeviri
Kimlik Tespit Tutanağı Çeviri
Hastane Rapor Yazısı Çeviri
Otopsi tutanağı Çeviri
Buluntu Eşya Tutanağı Çeviri.