Apostil Nedir ve Nereden alınır?

Bu soru ile özellikle tercüme sektöründe olan kişiler çok sık karşılaşmaktadır. Bir kuruma başvuru yapıldığında özellikle yurt dışına bir evrak gönderilecekse şöyle bir sıralama kişileri veya tercüme müşterilerini karşılamaktadır.

  • Elinizdeki Evraka Apostil Alınması: Bu her zaman talep edilen bir durum olmamakla birlikte bir çok ülke bu şekilde evrak kabul ederken Türkçe evraklara önce apostil alınmasını ister. Örnek olarak sizlere Çek Cumhuriyeti Konsolosluğu’nu gösterebiliriz. Türkiye’den başvuru yapıldığında tercüme öncesi de apostil istenir. Peki tercüme öncesi apostil nasıl alınır derseniz? İlk olarak ilgili kurumdan evrakı alırsınız. Evrakın ıslak imzalı ve kaşeli olması şarttır. Buna nüfus kayıt örneğini misal olarak verebiliriz. Nüfus dairesinden aldınız sonra size en yakın kaymakamlık veya valilikten evrakınıza apostil alabilirsiniz.
  • Apostilli Evrakın Tercümesi: Çek Konsolosluğu’nu örnek verdiğimizden yapmanız gereken Türkçe belgeyi Çekçeye tercüme ettirmek olmalıdır. Tercümesi tamamlanan evrak sonrasında yeminli tercüman tarafından imzalanarak noter onayına sunulur. Noter onayı da alınan Çekçe belge ikinci kez apostile götürülür. Burada zaten apostilli ikinci kez neden apostil alıyoruz sorusu akla gelebilir. İlk apostili Türkçe evraka almıştık. Şimdi ise tercüme ve noter yapılan Çekçe evrak için apostil almak gerekmektedir.
  • Noter Onaylı Tercüme Belgesine Apostil: Noter onayından geçen belge teslim edilecek ülkeye göre apostile tabi tutulur. Örneği Çek Cumhuriyeti olarak verdiğimizden ister kaymakamlık veya valiliklerin apsotil şefliklerinden evrakınıza son onayı alabilirsiniz. Bu onayla birlikte evrakınızı dilediğiniz ilgili ülke kurumunda rahatça kullanabilir ve işlem yaptırabilirsiniz.

Tüm bu açıklamaların ardından apostil nedir sorusuna verilebilecek en kısa cevap; elinizdeki evrakın farklı bir ülkede kullanılabilmesi için tercüme öncesi veya tercüme sonrası noter onayı alarak dış ülkelerde kullanmak için kullanacağınız ülke için ülkenizdeki yetkili makamlar olan”kaymakamlık-valilikler”den alınan onaya apostil denir. Apostilli evrak sadece ilgili ülkeler için kullanılır. Yani Fransa’ya apostil aldığınızda bu apostilli evrakı Rusya’da kullanamazsınız.

Apostil’de Dilin Önemi Varmı?

Almanya’ya apostil alacaksınız bir evrak için eğer evrakı vereceğiniz ülke farklı dilde de başvuru kabul ediyorsa bu durumda mesela evrakınızı İngilizce tercüme ederek noterden geçirebilir sonrasında Almanya için kaymakamlık veya valilikten apostil alabilirsiniz. Ama bu durum her ülke için geçerli olmamaktadır. Örnek olarak Fransa farklı dillerde yapılan başvuruları kabul etmemektedir. Çin ise Çince yerine İngilizce olarak evrakların apostillenmesini kabul etmektedir. Çince’de hem sürenin yavaş ilerlemesi hem zor bir dil olması buna en büyük etkendir.

Apostilde Valilik ve Kaymakamlık Ayrımı

Apostil nereden alınır sorusu da çok önemlidir. Öncelikle tüm ülkeler için valiliklerden apostil alabilirsiniz. Valilik apostilde en üst makamdır. Ama bunun yanında kaymakamlıklar tüm ülkelere apostil vermezler. Burada bazı kısıtlamalar söz konusudur. Aslında yetki meselesi olduğunu söylemek yanlış olmaz. Şehir olarak örnek verecek olursak İstanbul’u ele aldığımızda İstanbul’da valilikler dışında Arap Ülkeleri ve Uzakdoğu (Çin) gibi ülkelere hiçbir kaymakamlıktan apostil almanız mümkün değildir. Avrupa ülkeleri veya Amerika kıtası ülkeler için kaymakamlıklardan apostil alabilirsiniz. Evraka apostil aldığınızda bu evraka apostil onaylı tercüme deriz.

Yurt Dışından Gelen Evrakların Apostilli Olması

Yurt içinden yapmış olduğunuz farklı ülkelerde kullanacağınız evrakların apostilli olarak hazırlanması durumu dış ülkelerden Türkiye’de işlem yapacaklar içinde geçerlidir. Örnek olarak doğum belgesi veya mahkeme kararı gibi iki önemli evrakı örnek kullanalım. Bu iki belgede ülkemizde her hangi bir kurumda kullanılabilmesi için apostillenmesi şarttır. Almanya’da bir mahkeme kararı aldırdınız. Bunun sonuçlarını mesela boşanma davası olsun ülkemizde resmiyete dökebilmek için önce mahkeme kararını bulunduğunuz ülkede apostillendirmek zorundasınız. Sonra apostilli kararı ülkemizde tercüme ve sonra noter yaptırarak adliyelerde veya nüfus dairelerinde size gerekli olan kurumlarda kullanabilirsiniz. Ancak apostilsiz bir mahkeme kararını burada tercüme ettirebilirsiniz noter onayı da alsanız bile kurumlar apostil olmadan işlem yapmazlar. Apostil nedir? Sorusu tam burada devreye girecekse bir evrakın doğruluğunu ona verilen numara ile farklı ülkelerde de sorgulanmasına apostil denir. Apostilli evrakta şüpheye yer yoktur. Aynı şekilde de doğum belgesinde de durum aynıdır. Doğum belgesi apostilsiz olduğu takdirde hiçbir kurumda o evrak ile işlem yapamazsınız. Muhakkak ya dış ülkeden veya ülkemizdeki o ülke adına hizmet veren elçilik yada konsolosluklardan evraka apostil yaptırarak sonrasında tercüme ve noter aşamasını tamamlayarak apostilli evrakı diledğiniz kurumda kullanabilirsiniz.

Apostil nedir, nereden alınır sorusuna verilebilecek en kısa cevap; elinizdeki evrakın farklı bir ülkede kullanılabilmesi için tercüme öncesi veya tercüme sonrası noter onayı alarak dış ülkelerde kullanmak için kullanacağınız ülke için ülkenizdeki yetkili makamlardan alınan onaya apostil denir.
www.imgetercume.com
Apostil Nedir ve Nereden alınır?/
4 5
İmge Tercüme
Whatsapp
Yeminli, Noterli ve Apostilli tercüme için yardım hattı.